Результати моніторингу якості освіти за 2017/2018 навчальний рік

logoЗгідно   річного плану роботи відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» практичним психологом, педагогами, інструктором з фізичної культури та музичними керівниками  ДНЗ були проведені обстеження дітей, методичною службою ці показники були узагальнені та зроблений порівняльний аналіз за 2017/2018 навчальний рік та визначений відсоток зростання сформованості тієї чи іншої компетентності у різних сферах життєдіяльності у різних вікових групах, який бачимо у нижчеподаних діаграмах.

 

 

 

Молодші групи

 

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG

Виходячи із даних порівняльного моніторингу щодо визначення рівнів розвитку дітей молодшого дошкільного віку у різних сферах життєдіяльності, у порівнянні з початком навчального року спостерігається позитивна динаміка зросту:
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Особистість дитини» підвищився: високий рівень на 42%. Динаміка зросту відбулася за рахунок зменшення відсотку показників низького рівня розвитку.
Рівень компетентності дітей за освітньою лінією «Дитина в соціумі» також зріс: високий рівень на 46%. Відсоток показників низького рівня розвитку зменшився на 24% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина в природному довкіллі» підвищився наступним чином: високий рівень розвитку збільнився на 32%, середній рівень розвитку зменшився на 18% за рахунок зменшення відсотку показників низького рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина у світі культури» має наступну динаміку зросту: високий рівень збільшився на 40%, середній рівень зменшився на 35%; низький рівень зменшився на 15% .
Рівень розвитку дітей за освітньою лілією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має наступну динаміку: високий рівень розвитку підвищився на 53%; середній рівень зменшився на 31%; низький рівень зменшився на 22% за рахунок збільшення відсотку показників високого та середнього рівнів розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 42%; низький рівень зменшився на 31% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією " Гра дитини" має наступну динаміку: високий рівень збільшився на 42%, низький зменшився на 28%.

Середні групи

 

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG

Виходячи із даних порівняльного моніторингу щодо визначення рівнів розвитку дітей середнього дошкільного віку у різних сферах життєдіяльності, у порівнянні з початком навчального року спостерігається позитивна динаміка зросту:
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Особистість дитини» підвищився: високий рівень на 28%. Динаміка зросту відбулася за рахунок зменшення відсотку показників низького рівня розвитку.
Рівень компетентності дітей за освітньою лінією «Дитина в соціумі» також зріс: високий рівень на 34%. Відсоток показників низького рівня розвитку зменшився на 9% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина в природному довкіллі» підвищився наступним чином: високий рівень розвитку збільнився на 20%, середній рівень розвитку зменшився на 2% за рахунок зменшення відсотку показників низького рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина у світі культури» має наступну динаміку зросту: високий рівень збільшився на 31%; низький рівень зменшився на 10% .
Рівень розвитку дітей за освітньою лілією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має наступну динаміку: високий рівень розвитку підвищився на 14%; середній рівень підвищився на 5%; низький рівень зменшився на 19% за рахунок збільшення відсотку показників високого та середнього рівнів розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 20%; низький рівень зменшився на 32% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією " Гра дитини" має наступну динаміку: високий рівень збільшився на 26%, низький зменшився на 10%.

Старші групи

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG

Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Особистість дитини» підвищився: високий рівень на 43%. Динаміка зросту відбулася за рахунок зменшення відсотку показників низького та середнього рівнів розвитку.
Рівень компетентності дітей за освітньою лінією «Дитина в соціумі» також зріс: високий рівень на 37%. Відсоток показників низького рівня розвитку зменшився на 5% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина в природному довкіллі» підвищився наступним чином: високий рівень розвитку збільнився на 38%, середній рівень розвитку зменшився на 25% за рахунок зменшення відсотку показників низького рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Дитина у світі культури» має наступну динаміку зросту: високий рівень збільшився на 34%; низький рівень зменшився на 5% .
Рівень розвитку дітей за освітньою лілією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має наступну динаміку: високий рівень розвитку підвищився на 32%; середній рівень зменшився на 11%; низький рівень зменшився на 23% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 33%; низький рівень зменшився на 17% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня розвитку.
Рівень розвитку дітей за освітньою лінією " Гра дитини" має наступну динаміку: високий рівень збільшився на 28%, низький зменшився на 8%.

Моніторинг рівнів розвитку пізнавальних психічних процесів, виконання основних рухів дітьми та рівня музичних здібностей дітей

1.JPG 2.JPG 3.JPG

1.JPG 2.JPG 3.JPG

1.JPG 2.JPG 3.JPG