Звіт

papka

 

Звіт  керівника

ЗДО № 42 за роботу

у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

 

 

На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО № 42, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Величко Наталія Миколаївна, директор закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 42  Рівненської міської ради, освіта повна вища, педстаж 21 рік, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2018 – 2019 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти ясла-садок №42 Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти, який підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради та здійснює освітню діяльність відповідно до законодавчих та нормативних актів у сфері освіти.

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розрахований на 300 місць. Списковий склад дітей в поточному навчальному році становив 390 осіб. Відповідно до електронної черги у травні-серпні було прийнято 90 дітей, з них 50 – діти раннього віку.

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 13 вікових груп:

- 2 групи ясельного віку;

- 11 груп дошкільного віку.

Комплектування груп відбулося за віковим та родинним принципами з урахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру до дошкільного закладу.

Для гармонійного розвитку дітей, навчання, виховання, яке відбувається в атмосфері захищеності, психологічного комфорту у закладі дошкільної освіти (в кожній віковій групі) створено розвивальне середовище.

Аналіз паспортів середовища  груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

Створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбані сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми. Наповнились новим змістом інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та коридори.

Педагогічний процес у ЗДО №42 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор, вихователь-методист, практичний психолог, 2  керівника музичних, інструктор з фізкультури, керівник гуртка з англійської мови, керівник гуртка з хореографії, 26 вихователів. З них мають:

- вищу кваліфікаційну категорію – 9 педагогів (28%);

- першу кваліфікаційну категорію – 7 педагогів (22%);

- другу кваліфікаційну категорія – 4 педагога (13%);

- кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 12 педагогів (37%);

- педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 педагога (9%);

- звання «старший вихователь» - 1 педагог (3%).

Протягом 2018-2019 навчального року атестовано 5 педагогів.

За результатами атестації було  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Криницькій Л.В., підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст" та педагогічне звання "вихователь-методист" вихователю Климчук І.Г.; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вихователю Петриковій А.М. та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вихователям Мельничук Т. П., Андрійчук Н.В., Абрамович Т.М..

Організація харчування в ЗДО здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів. В закладі створена та успішно працює Рада закладу з харчування. В ЗДО організовано триразове харчування. Вартість харчування на одну дитину складає для дітей раннього віку – 20 грн., для дошкільного – 26 грн.

У 2018-2019 навчальному році безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій:

- діти воїнів АТО – 26 чоловік;

- діти з малозабезпечених сімей – 9 чоловік.

50 % від загальної суми:

- багатодітні родини – 43 чоловіка.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про дошкільну освіту» (2017 р.), Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями (Додаток до листа МОН України від 13.06.2018р. № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році») та з метою реалізації завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечення повноцінної організації життєдіяльності дітей, підвищення фахової майстерності педагогів закладу, освітня робота у 2018-2019 н.р. була спрямована на реалізацію проблемної теми закладу: «Формування засад громадської свідомості у дітей дошкільного віку шляхом інтеграції національного, правового, морального виховання та соціального розвитку особистості:

  1. 1. Забезпечити системність у роботі щодо формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі ЗДО.
  2. 2. Удосконалити форми організації ігрової діяльності дошкільнят в світлі вимог програми розвитку дитини «Українське дошкілля».
  3. 3. Урізноманітнити форми роботи та оптимізувати взаємодію ЗДО і НУШ щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти.

Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Про ефективність роботи свідчить проведене анкетування педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ЗДО в інноваційному режимі. Оцінюючи загальний рівень оволодіння інноваційними технологіями та методиками, варто відзначити, що у 46% педагогів сформована інноваційна культура, що на 2% більше ніж у 2018 році, у 35% педагогів – інноваційна грамотність, у 19% - інноваційна поінформованість.

          Діагностика використання інноваційних технологій педагогами показала:

Значно зріс рівень використання  інформаційних технологій в освітньому процесі. У 40% групових  осередків є необхідні іформаційно – комунікаційні засоби. Досить вагомим досягненням закладу стало приєднання групових осередків та кабінетів до мережі Інтернет, що дало можливість розширити діапазон використання новітніх досягнень педагогічної науки та практики. Використання комп'ютерних технологій широко застосовується педагогами в оформленні перспективних планів роботи, конспектів занять, результатів педагогічної діагностики, інформаційних стендів, батьківських куточків, атестаційних матеріалів, узагальнення досвідів, створення презентацій, портфоліо  вихователів та дітей тощо. З 2012 року у закладі  відкритий власний веб-сайт. Завдяки змістовному наповненню сайту збільшилась кількість батьків-користувачів. Зареєстровано 1555862 відвідувачів, що свідчить про підвищення інтересу громади до роботи закладу, створення високого іміджу ЗДО, дає змогу популяризувати зміст та форми діяльності закладу.

Упродовж 2018-2019 н.р. педагоги закладу брали активну участь у методичній роботі та громадських заходах ЗДО і міста. Вони відвідували методичні об’єднання, семінари-практикуми, школи педмайстерності, дні відкритих дверей, майстер-класи, ярмарки педагогічних знахідок.

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня. Упродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив, діти та батьки брали участь:
- у фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»;

- вихованці старших груп вибороли І місце у зональних змаганнях міської спартакіади 2019 року серед закладів дошкільної освіти міста Рівне.

Всі ці заходи сприяли підняттю престижу закладу та популяризації його діяльності.

Робота дошкільного навчального закладу проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу та потреб сучасного суспільства. Продовжувалась робота із створення умов для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей шляхом інтеграції здоров’язбережувальних технологій з різними  видами дитячої діяльності, формуванню у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я; систематично заохочували батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства, взаємоповаги, використовуючи традиційні та інтерактивні форми взаємодії з родинами;

При підготовці до нового 2018/2019 навчального року упродовж літнього періоду в ЗДО було проведено наступні ремонтні роботи:

- капітальний ремонт групової кімнати групи №10

- капітальний ремонт буфетної із зміною меблів у групі №10

- капітальний ремонт групової кімнати групи №2

- капітальний ремонт роздягальні групи №13 та реконструкція дитячих шаф;

капітальний ремонт спальні групи №14 та заміна дверей

- капітальний ремонт групової кімнати групи №11

- замінено меблі в групі №4 (ігрова зона)

- замінено меблі в групі №13 (ігрова зона)

- замінено дитячі столи в групі №12

- замінено вхідні двері в групах №11, 12,13,14

- обкладено сходи керамічною плиткою на вулиці

- пофарбовано обладнання на всіх ігрових майданчиках

Всі ремонтні роботи виконані якісно та естетично.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колективним договором та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– перезаряджено 10 вогнегасників;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

Адміністрація, педагогічний та батьківський колектив закладу нагороджений подякою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за особливу старанність у підготовці до нового 2018-2019 навчального року.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання закладу, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.

Величко Н.М., директор ЗДО №42.