Звіт

papka

Звіт  керівника

ЗДО № 42 за роботу

у 2019-2020 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

       На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту», п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО № 42, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Величко Наталія Миколаївна, директор закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №42  Рівненської міської ради, освіта повна вища, педстаж 22 роки, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2019 – 2020 навчальному році.

       Заклад дошкільної освіти ясла-садок №42 Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти, який підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради та здійснює освітню діяльність відповідно до законодавчих та нормативних актів у сфері освіти.

         За проектною потужністю заклад розрахований на 300 місць. Списковий склад дітей в поточному навчальному році становив 374 осіб. З них 52 дитини раннього віку, 322 дітей дошкільного віку. У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 13 вікових груп:

- 2 групи ясельного віку;

- 11 груп дошкільного віку.

            Комплектування груп відбулося за віковим та родинним принципами з урахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру до дошкільного закладу.

       Організація харчування в ЗДО здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів. У 2019-2020 р. з метою виконання вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів на харчоблоці ЗДО запроваджено систему HACCP. Для ефективного впровадження зазначеної системи розроблений і затверджений паспорт харчоблоку, налагоджений контроль за технологією приготування страв, небезпечними факторами в критичних точках.

У 2019-2020 навчальному році безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій:

- діти воїнів АТО – 20 дітей;

- діти з малозабезпечених сімей – 4 дитини;

- діти-інваліди – 3 дитини.

50 % від загальної суми:

- багатодітні родини – 54 дитини.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- спортивна зала;

- кабінет психолога;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик із спортивними спорудами.

У 2019-2020 н.р. в закладі з вересня по травень було охоплено гуртковою роботою усіх дітей дошкільного віку. В закладі працювали гуртки з навчання англійської мови, хореографії та логічні ігри. Робота гуртків дає можливість більш поширено організовувати варіативну складову Базового компонента дошкільної освіти та сприяє всебічному розвитку індивідуальних задатків кожної дитини. Усі гуртки в закладі БЕЗКОШТОВНІ.

Моніторинг оснащення фізультурної зали показав, що спортивна база закладу покращилась, в порівнянні з минулим роком, на 10% (2018-2019 н.р. – 82%, 2019-2020 н.р. – майже 92%) за рахунок виготовлення обладнання для спортивного майданчика, виготовлення нестандартних посібників та придбання спортивних атрибутів для фізкультурної зали (4 бар’єри для стрибків, бар’єрна стійка для стрибків у висоту, 4 дерев’яні дуги для підлізання, дерев’яна дошка-скелелаз, 14 кольорових гумових м’ячів, 10 обручів дитячих, тунель «Гусінь»).

Проведений моніторинг оснащення музичної зали дає змогу зробити висновок, що музично-естетичний розвиток дошкільників у закладі має повноцінний методичний та дидактичний супровід, адже матеріальна база музичної зали поповнилась комп’ютерною акустикою, дитячими музичними інструментами, декораціями і складає 95%, що на 1% більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

Проведений на початку та в кінці навчального року моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища показав, що педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини (збільшення на 1% у порівнянні з минулим навчальним роком: 94% - 2019 рік, 95% - 2020 рік). Поповненню та удосконаленню ігрового середовища груп сприяла організація конкурсів (на кращий куточок книги, ігрові розвивальні центри). Проведений аналіз оснащення окремих розвивальних центрів в ЗДО відповідно до “Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти” , затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №1633 показав, що найкращим можна назвати розвивальне середовище груп № 1, 3, 6, 8, 9,10,11,14. Частково групам №2, 4, 7, 12,13 необхідно подбати про створення більш продуктивних предметно-ігрових розвивальних середовищ, шляхом поповнення ігрового осередку багатофункціональними меблями та наповнення центрів відповідним розвивально-ігровим матеріалом. Аналіз паспортів ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дитячий садок   укомплектований повністю.

           Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

             В закладі працюють 26 вихователів, інструктор з фізичної культури , 2 музичних керівника, практичний   психолог, 2 керівника гуртка.

         Аналіз освітнього рівня педагогів:

         Вища педагогічна освіта – 6 педагогів - 19%

         Вища дошкільна освіта – 21 педагог - 66%

Незакінчена вища освіта – 3 педагоги – 9%

Середня спеціальна освіта – 2 педагоги – 6%

З вищою освітою у закладі дошкільної освіти працює більшість педагогів (85% - що на 4% більше з попереднім роком); збільшилась кількість педагогів з вищою дошкільною освітою на 7%.

       Склад педагогів за стажем роботи:

 • • До 5 років – 8 педагогів (25%);
 • • До 10 років – 1 педагог (3%);
 • • До 20 років – 6 педагогів (19%);
 • • Понад 20 років – 17 педагогів (53%).

Таким чином, кількість вихователів зі стажем роботи до 5 років кількість вихователів не змінилась ( хоч прийшли 2 молодих спеціаліста); зі стажем роботи до 20 років і більше кількість вихователів не змінилась, що свідчить про відсутність плинності кадрів та стабільність педагогічного колективу.

Кваліфікаційний рівень педагогів за результатами атестації:

 • • Вища категорія – 9 педагогів (28%);
 • • Звання «вихователь-методист» - 3 педагога (9%) ;
 • • Звання «старший вихователь» - 1 педагог (3%);
 • • І категорія - 6 педагогів (19%);
 • • ІІ категорія – 4 педагога (13%);
 • • Спеціаліст - 12 педагогів (37%).

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість педагогів з кваліфікаційними категоріями «спеціаліст ІІ категорії» збільшилась на 16%, «спеціаліст» зменшилась на 12%.

       Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

       У 2019-2020 навчальному році було атестовано 11 педагогів. За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “старший вихователь” вихователю- методисту Криницькій Л.В.; підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” вихователям Величко Н.М., Дуйчак Ю.Г., Ляшук Т.В., Захаренковій О.М.; підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії” вихователю Васкевич О.О.; встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії” вихователям Бебяк М.Ю., Бойко М.М., Дикій Т.Д., Наконечній І.В., Сидорчук Н.М..

       Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

       Курси підвищення кваліфікації при РОІППО пройшли педагоги Криницька Л.В., Дуйчак Ю.Г., Андрійчук Н.В., Сидорчук Н.М., Якубяк Д.А., Юрченко Н.В.. Один педагог закінчив заочне навчання у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії за спеціальністю «дошкільна освіта» і отримав ступінь магістр. Отже, 22% педагогів підвищили свій фаховий та професійний рівень.

Оновлення кадрів: 2 вихователя – 6%

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту» від

05.09.2017р., «Про дошкільну освіту» (2017р.), Базовим компонентом

дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями (Додаток до

листа МОН України від 13.06.2017р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої

роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році») та

з метою реалізації завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечення повноцінної організації життєдіяльності

дітей, підвищення фахової майстерності педагогів закладу дошкільної освіти, освітня робота у 2019-2020 н.р. була спрямована на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого, компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного підходів під час організації освітнього процесу, налагодження партнерської взаємодії з родинами та на реалізацію проблемної теми закладу: « Формування засад громадянської свідомості у дітей дошкільного віку шляхом інтеграції національного, правового, морального виховання та соціального розвитку особистості» та розв’язання таких річних завдань:

 • • сприяти інтеграції суспільного та родинного виховання, розширенню форм та видів співпраці з родинами вихованців, прозорості та відкритості роботи закладу через контент веб-сайту;
 • • вдосконалювати роботу з впровадження сучасних технологій соціально – фінансової та економічної освіти дошкільників, формувати у дітей споживчу культуру через впровадження ідей освіти для сталого розвитку;
 • • спрямувати роботу закладу на активізацію освітніх завдань з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження дітей раннього та дошкільного віку за освітньою лінією Базового компонента дошкільної освіти “Особистість дитини”;
 • • підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій, спрямованих на професійне зростання творчої активності педагогів та формування основ інформаційної культури у дітей дошкільного віку.

Та літньо-оздоровчий період:

 • • створити сприятливі умови для формування основ здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань;
 • • забезпечити удосконалення шляхів організації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей.

       При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, моніторингових досліджень, наслідки роботи, реальні можливості колективу.

       Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги закладу спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

           Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу впродовж навчального року проводились різні види діагностичних досліджень педагогічних працівників, основними завданнями яких було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок. Рейтинг у ЗДО є дієвою формою підвищення творчої активності, професійної майстерності вихователів упродовж п’яти років. Ця форма моніторингу охоплювала всі аспекти діяльності педагогів і сприяла прагненню кожного вихователя до самоудосконалення, підвищення рівня громадянської активності. В 2019-2020 навчальному році очолюють рейтинг вихователі: Дика Т.Д., Кулакова Л.К., Бернацька М.Ю., Куниця Н.О., Наконечна І.В., Ковальчук О.В., музичні керівники Мічуда О.Є., Савчук Н.В., які відзначились високим рівнем професійної майстерності, активною участю у методичній роботі. Позитивним є те, що за результатами рейтингу 2019-2020 навчального року більшість педагогів мають оптимальний (56%) та достатній (44%) рівень професійної майстерності, вихователів з критичним рівнем не виявлено.

           На базі закладу дошкільної освіти було організовано та проведено засідання методичного об’єднання   для музичних керівників закладів дошкільної освіти міста за темою: «Музична фольклорно-етнографічна скарбниця українського народу, як джерело формування творчої, музично-обдарованої та духовно-багатої особистості», де педагоги з метою виховання у дітей інтересу та поваги до музичної фольклорної скарбниці українського народу, любові до рідного краю переглянули музичну розвагу з використанням жанрів українського музичного фольклору та звичаїв “Вечорниці у світлиці”, оглянули мультимедійну презентацію творчих розробок музичних керівників закладу. Участь у вищезгаданому міському заході сприяла поширенню досвіду роботи закладу дошкільної освіти у місті.

Діагностика використання інноваційних технологій педагогами показала:

 • • методику навчання читання і математики М.Зайцева використовують 58% вихователів (у 2018-2019 н.р. – 54%);
 • • досвід Л.Шульги – 80% ; (у 2018-2019 н.р. – 76%)
 • • авторську програму М.Єфіменка “Театр фізичного виховання та оздоровлення” – 100% (у 2018-2019 н.р. – 100%);
 • • елементи педагогіки ТРВЗ – 41%;
 • • методику Н.Гавриш з художньо-мовленнєвого розвитку – 64% (у 2018-2019 н.р. – 60%);
 • • курс “Логіка світу” І.Стеценко – 41% (у 2018-2019 н.р. – 38%) ;
 • • елементи концепції К.Орфа з музичного виховання – 50%(у 2018-2019 н.р. – 38%)
 • • логічні блоки Дьєнєша – 23% (у 2018-2019 н.р. – 18%);
 • • Палички Кьюізенера – 9% ( у 2018-2019 н.р. – 9%)

             Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який проводився впродовж року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей. У методичному кабінеті створено «Банк інновацій», які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень із визначенням проблеми, мети нововведення, прогнозованих результатів.

Адміністративно-господарська робота ЗДО спрямовувалась на здійснення контролю за економним використанням тепло-, водо-, енергоресурсів; забезпечення готовності ЗДО до нового навчального року, опалювального сезону, літньої оздоровчої компанії; дотримання інструкції з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей. При підготовці до нового 2020-2021 навчального року   упродовж літнього періоду в дошкільному навчальному закладі було проведено наступні ремонтні роботи:

- капітальний ремонт частини коридору на першому поверсі ( декоративна штукатурка);

-        встановлено двері у спортивну залу;

-        капітальний ремонт групової кімнати в групі №14;

-        придбали килим в групу №2;

-        придбали водонагрівач в групу №10;

-        проведений якісний поточний ремонт в усіх групах та приміщеннях ЗДО;

-   пофарбовано обладнання на всіх ігрових майданчиках.

-        за державні кошти придбали ламінат (52,62 кв.м.), “мату” під ламінат (47,93 кв.м.), лінолеум (26,7 кв.м.) та плінтус (12 шт.), кольоровий принтер та плазму, водонагрівач.

Всі ремонтні роботи виконані якісно і естетично.

Значно покращилась науково-теоретична та матеріальна база методичного кабінету за рахунок придбання сучасного мультимедійного обладнання, новинок методичної літератури, наочних дидактичних матеріалів, розвивальних та дидактичних посібників (→ на 10% у порівнянні з минулим роком), які упродовж навчального року опрацьовувались педагогами шляхом самоосвіти та  сприяли  підвищенню теоретичного рівня та фахової підготовки колективу. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник», «Старша медична сестра», «Практичний психолог»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти». 

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колективним договором та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

– проведено 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;

– перезаряджено 10 вогнегасників;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання закладу, надавалась повна інформація щомісячно, яка оприлюднювалась на веб-сайті ЗДО.

Величко Н.М., директор ЗДО №42.

Контакти

Адреса: 33024 м. Рівне вул. Макарова, 32.
Тел.: 64-12-74 – завідувач
Тел.: 64-10-69 – медична сестра
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Реєстрація на чергу в ДНЗ

Зареєструвати дитину можна скориставшись www.rosvita.rv.ua або звернувшись до реєстратора: вулиця Литовська, 11 (приміщення ЗОШ №1 ім. В.Короленка)

Графік роботи

Дошкільний навчальний заклад №42 працює

 • з 7:30 до 18:00
 • з 7:00 до 19:00 – чергові групи
 • Субота–Неділя – вихідні дні.